SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ K MARKETINGOVÝM ÚČELŮM

Jako klient společnosti LIFECHANGE 4U s.r.o., IČ 061 49 863, se sídlem Starojická lhota 67, Starý Jičín, PSČ 741 01 (dále také jen „LIFECHANGE 4U“ nebo „poskytovatel“) tímto uděluji této společnosti souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které jsem o sobě uvedl ve vstupním formuláři, a to k marketingovým účelem, kdy poskytovatel je na základě tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů oprávněn mě kontaktovat za účelem nabídky svých dalších služeb či produktů či jiných obchodních sdělení, a to ať už formou písemnou, elektronickou či telefonickou.

Beru na vědomí, že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a že nemám povinnost své osobní údaje k výše uvedenému účelu poskytnout.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mám mimo jiné právo:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování
  • požadovat přenositelnost osobních údajů jinému správci, je-li to technicky proveditelné
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně – např. doporučeným odpisem odeslaným na adresu sídla poskytovatele služeb, nebo emailem, a to za použití emailu, který jsem uvedl v kontaktním formuláři jako svůj email, ze kterého odešlu toto své oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům na emailovou adresu poskytovatele info@englishjob.cz.

Mám také právo:

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zájemce uděluje souhlas LIFECHANGE 4U s.r.o., se sídlem Starojická lhota 67, Starý Jičín, PSČ 741 01, Česká republika, IČ: 06149863 ke zpracování, shromažďování a uchování osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely zajištění služeb poptávaných zájemcem a dále nabízení zboží a služeb nabízených LIFECHANGE 4U s.r.o. a společnostmi náležejícími do skupiny LIFECHANGE 4U s.r.o. subjektu údajů. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.